Nuotolinis lenkų kalbos mokymas – raktas į vaizduotę

Naujienos

Lenkų kalbos mokytojai, vadovaudamiesi Aristotelio filosofinio traktato ,,Poetika“ mintimi apie tai, jog mokymas ir žaidimas yra neatskiriami, nuotolinį mokymą 5-8 klasių mokiniams pavertė kūrybinėmis dirbtuvėmis.

Genial.ly platformoje buvo sukurtas pamokų ciklas, skirtas ,,Narnijos kronikoms“. Pamokose mokiniai kartu su knygos veikėjais keliavo po paslaptingąjį Narnijos pasaulį, patyrė daug nuotykių, mokėsi atskirti gėrį nuo blogio, kūrė veikėjų charakteristikas.

Į pagalbą mokiniams atskubėjo interaktyvios užduotys, padėjusios suprasti knygos pagrindinę mintį. Mokiniai sukūrė lapbook’us ir ,,užrakino“ juos, bet duris bet kurią akimirką galima atidaryti, kaip ir tas duris, kurios veda į Narnijos pasaulį.

5c klasės mokiniai skaitė Roaldo Dahlio knygą „Čarlis ir šokolado fabrikas“. Kartu su jos veikėjais penktokai atsidūrė pono Vonkos šokolado fabrike, kur pabuvoję suprato, kad gėris ir santūrumas visada bus apdovanoti. 

Septintokai kartu su A. Mickevičiaus poemos veikėja Gražina ,,kovojo“  su kryžiuočiais. Kūrinys įkvėpė mokinius rašomiesiems darbams ir vertybių, kuriomis vadovavosi Gražina, analizei. Pamokas vainikavo viršelio perskaitytai poemai sukūrimas.

Koks buvo Baladinos kelias į valdžią? Genial.ly platforma ir kitos naujosios technologijos padėjo aštuntokams tai kūrybiškai analizuoti. Mokiniai ne tik charakterizavo pagrindinę veikėją, bet ir bandė perprasti jos elgesio motyvus, o sukauptais argumentais naudojosi kurdami rašinius.

Analizuodami mokinių darbo rezultatus, įsitikinome, kad nuotolinis mokymas netrukdo jų gabumų ugdymui. Naujosios technologijos padeda įdomiai, kūrybingai nagrinėti perskaitytus literatūros kūrinius. Mokiniai yra atviri naujovėms, o tai tampa iššūkiu mokytojams, kurie ateityje ieškos vis naujų būdų kūrinių analizei.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos polonistai