Nietradycyjna lekcja języka litewskiego

Aktualia

       Uczniowie 7B klasy wraz z wychowawczynią A. Macutkiewicz – Alejnikową  i nauczycielką języka litewskiego J. Steiblienė zwiedzili Muzeum Języka Litewskiego.
Przewodniczka Dovilė interesująco i atrakcyjnie zapoznała uczniów z niezwykłymi eksponatami. Jak się okazało, takie interaktywne Muzeum Języka jest jedyne w Europie.
     Uczniowie wzięli udział w grach językowych: szukali ukrytych wyrazów w piasku,  używając gwary litewskiej ,układali mapę Litwy, otwierając okienka domku, dowiedzieli się  o pochodzeniu różnorodnych wyrazów. Grając w gry komputerowe ,  uczniowie sprawdzili swoje umiejętności akcentowania litewskich wyrazów.
     Siódmoklasiści zapoznali się z trudną, lecz ciekawą pracą językoznawców. Przejrzeli XX tomów słownika języka litewskiego, posiedzieli w krześle znanego językoznawcy Kazisa  Būgi. Gwary litewskie zaciekawiły uczniów, ponieważ z wielką chęcią śpiewali karaoke.
     Podczas nietradycyjnej lekcji, uczniowie wzbogacili swoje wiadomości z języka litewskiego.