Mūsų mokykla rūpinasi policija

 

VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO PENKTASISPOLICIJOS KOMISARIATAS

Laisvės pr. 80, Vilnius, el. p. vilniausvpk.kanceliarija@policija.lt

 Viršininkas

Vitalijus Karpukas

 Veiklos skyriaus viršininkas

Laimonas Pradkelis

 VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJĄ 

PRIŽIŪRI POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAI, KURIE ATSAKINGI:

Už bendrąją prevencinę veiklą

(Pvz. teisinis švietimas pagal poreikį švietimo ir ugdymo įstaigose, jaunųjų policijos rėmėjų veiklos organizavimas, dalyvavimas organizuojamuose tėvų susirinkimuose atsižvelgiant į poreikį): 

 Vyriausioji tyrėja: Laura Šimonienė

tel.:(8 5) 271 95 97

el. p. laura.simoniene@policija.lt

Vyresniojityrėja

Kristina Bikbajeva

tel.:(8 5) 271 95 97

el. p.  kristina.bikbajeva@policija.lt

Už individualiąją prevencinę veiklą

(Pvz. prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimas, dalyvavimas mokymo įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje

Vyriausioji tyrėja: Laura Dajorė

tel. (8 5) 271 64 84 

el. p. laura.dajore@policija.lt