Mokyklos globėjo diena

Naujienos Netradicinis ugdymas

Spalio 21 dieną po netradicinių pamokų, skirtų mūsų progimnazijos globėjui Šv. Jonui Pauliui II-ajam, mokiniai su mokytojais ir administracija nuvyko į Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčią. Šv. Mišiose, į kurias susirinko mokinių tėveliai, seneliai bei kiti svečiai, naujieji progimnazijos nariai – pirmokai bei penktokai – davė priesaiką, pažadėdami mokytis ir elgtis taip, kad mokykla ateityje jais didžiuotųsi.

Daugiau pasiskaityti šia tema galite adresu: http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/slubowanie-uczniow-progimnazjum-im-jana-pawla-ii/