Mokyklos bibliotekoje

Netradicinis ugdymas

Sausio 25 – 27 dienomis 1-ų klasių mokiniai apsilankė mokyklos bibliotekoje. Apžiūrėjo knygų ekspoziciją, skirtą Jonui Pauliui II. Visi mokiniai tapo bibliotekos nariais. Bibliotekininkės įteikė pirmokams po knygelę ir skrajutę su bibliotekos taisyklėmis. Mokiniai, laikydamiesi mokyklos tradicijų, sukurs ir padovanos bibliotekai savo knygutes.