Mokinių savivalda

Mokinių tarybos sąrašas (2021-2022)

 1. Kliuk Viktorija 6a
 2. Kuzma Emilija 6a
 3. Rynkevič Emilija 6b
 4. Salmanovič Karol 6b
 5. Kovalevska Agata 6c
 6. Petkevič Emilia 6c
 7. Gornatkevič Iveta 6d
 8. Staškevičiūtė Viktorija 6d
 9. Jasiukait Daniil 6e
 10. Jurevič Alfreda Eva 6e
 11. PetkevičLucyna 6f
 12. RuseckiKonrad 6f
 13. AntropikPaulina 7b
 14. DenisovaDominika 7b
 15. DubravskajaKarina 7b
 16. Gžibovska Elžbieta7b
 17. Baniukevič Danielia 7c
 18. Novickaja Patricija 7c
 19. Lipeiko Karolina 7d
 20. Zujevič Greta7d
 21. Astaščenko Katrina 7e
 22. Ustjanovski Mateuš 7e
 23. Urbanovič Šymon Piotr 7f
 24. Vitkovska Olivija 7f
 25. Makarova Karolina 7g
 26. Miceikaitė Greta 7g
 27. Doroškevič Adriana 8a
 28. Doroškevič Damjana 8a
 29. Oleškevič Evelina 8b
 30. Širvinskaja Agneška 8b
 31. Bazurina Gabrielė 8c
 32. Kostiukevič Jakub 8c
 33. Korenikova Patricija 8d
 34. Degesytė Aurora 8e
 35. Gaversk iEdvin 8e
 36. Šuškevič Olan 8e
 37. Novicka Kinga 8f

Pirmininkė: Aurora Degesyte

Pavaduoja: Katrina Astascenko

Į mokyklos tarybą išrinkti: Konrad Rusecki 6f, Kovalevska Agata 6c, Staškievičiūtė Viktoria 6d

Mokinių savivaldos reglamentas

Savivaldos tikslai

 1. Ryšių tarp mokytojų, administracijos bei mokinių palaikymas.
 2. Mokinių teisių gynimas.
 3. Garbingas atstovavimas mokyklai už jos ribų.
 4. Įvairių švenčių ir renginių organizavimas mokykloje.
 5. Pagalbos teikimas užtikrinant tvarką mokymo įstaigoje.

 

Veiklos principai

 1. Į mokinių savivaldą renkami 6-8 klasių mokiniai – du kandidatai iš kiekvienos klasės.
 2. Savivaldos nariai patys išrenka pirmininką, pavaduotoją  ir 3  atstovus į Mokyklos tarybą.
 3. Sprendimai priimami balsų dauguma.
 4. Kiekvienas savivaldos narys privalo laikytis Mokyklos reglamento, lankyti pamokas ir stropiai mokytis.
 5. Savivaldos narys gerbia draugus ir mokyklos darbuotojus, kruopščiai vykdo jam patikėtas užduotis.
 6. Visas užduotis savivaldos narys atlieka laiku.
 7. Savivaldos nariai susitinka kartą per savaitę aktualių klausimų aptarimui. Dalyvavimas šiuose susirinkimuose būtinas.
 8. Savivaldos narys privalo išklausyti besikreipiančius į jį mokinius ir, esant galimybei, suteikti pagalbą.
 9. Savivaldos narys nerūko, negeria ir nevartoja narkotikų.
 10. Mokinių savivalda kasmet kuria veiklos planą. Reglamento nesilaikantis narys gali būti įspėtas, pašalintas nuo pareigų arba gali būti laikinai sustabdyta jo veikla.