„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.(Florian Plit)

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

   Co roku, wiosną, odbywa się w naszym państwie społeczna akcja sprzątania środowiska pt. „Róbmy” („Darom”). W czasie tej akcji wolontariusze z całej Litwy zbierają śmieci z okolicznych parków, przedmieści, wybrzeży zbiorników wodnych. W tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, do udziału w wiosennych porządkach włączyli się również uczniowie klasy 8c naszej szkoły. Dzięki ich wysiłkom nasze piękne miasto pozbyło się kilkudziesięciu kilogramów śmieci.