Lietuvių kalbos pamokos kitaip

Naujienos

K. Ivinskis

LIETUVA

Maža žemėlapy, bet didelė širdy,

Tėvyne Lietuva, gražiausia man esi.

Tau veidą prausia Baltijos banga,

Kai saulė vaikšto pro rugius basa.

Skaičiuojant paskutines dienas mokykloje, 1c ir 2a klasių mokiniai  artėjančią mokslo metų pabaigą pasitiko kitaip. Pirmokėliai, dalyvaudami integruotoje lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje ,,Gamtos detektyvai“ (mokyt. A. Autuch, O. Rimašienė, G. Vilkanecienė), drąsiai išėjo į lauką ieškoti gamtos požymių, objektų,  medžių, gėlių, paukščių, vabalų, o grįždami į klasę sutiko didelę boružėlių šeimyną! Emocijų kupini mokiniai džiaugėsi netradicine pamoka gamtoje ir stebėjosi, kodėl ji taip greitai ir nepastebimai praėjo? 

Tuo tarpu 2a klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje ,,Lietuvos upės ir ežerai“ (mokyt. A. Stankevič, R. Denkovska, G. Vilkanecienė), kurioje pažino ilgiausias Lietuvos upes ir didžiausius ežerus. Naudodamiesi Lietuvos žemėlapiu, moksleiviai ugdė gebėjimą rasti ir tinkamai pažymėti melsvus ežerų ir upių voratinklius, minė mįsles, rungėsi kapitonų rungtyje ,,tiesa/melas“ ir bendradarbiaudami grupėse pasitikrino gramatikos žinias.

1a, 1b, 1d klasių mokiniai mokslo metų pabaigą pasitiko proginėmis pamokomis ,,Micė acė kumpacėlė, kas išbarstė abėcėlę?“. Žaismingų pamokų metu mokiniai dėliojo išbarstytas raides, skiemenis, žodžius, deklamavo eilėraščius, dainavo dainas.

Tokių pamokų metu daugelis susimąstome, ką pavyko per jas išmokti? Pasitinkant vasarą, ko gero, pavyko ne tik pasisemti naujų žinių, bet ir pagilinti emocines ir socialines kompetencijas.