Lenkų kalbos savaitė

Lenkų kalbos Naujienos

Lapkričio 6-15 dienomis mūsų progimnazijoje vyko Lenkų kalbos savaitė. Ji buvo turtinga įdomių renginių, teminių pamokų bei projektinių darbų. Beveik visi renginiai buvo susiję su Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjimu.

5-8 klasių mokiniai ant baltai raudonų atvirukų rašė palinkėjimus Lenkijai ir jos piliečiams, sveikindami su Lapkričio 11-ąja.

7-8 klasių mokiniai susitiko su svečiais iš Varšuvos istorinės organizacijos "Radoslavo sąjunga", kurie pravedė įdomias paskaitas bei pademonstravo Antrojo pasaulinio karo ginklus.

Lenkų kalbos savaitę vainikavo vaidinimas "Prisiminkime tuos, kurie nebesugrįš…". Jį parengė 7a bei 8d klasių mokiniai su auklėtoja N. Rusecka, lenkų kalbos mokytoja B.Ustjanovska bei muzikos mokytoja A. Rogėlevič.

8b ir 8c klasių mokiniai dalyvavo projekte "Mano mažoji tėvynė". Aštuntokai ruošė pateiktis bei filmukus apie žinomas Vilnijos krašto vietas.

Kaip elgiasi jauni žmonės, kai pavojus gresia tėvynei? Aštuntų klasių mokiniai tai pajuto žiūrėdami režisieriaus Roberto Glinskio karinę dramą „Akmenys ant pylimo“, pasakojančią apie jaunų idealistų pasiaukojimą kovojant su fašistais.