Lekcja edukacyjna w podziemiach Katedry Wileńskiej

Aktualia

W ramach tygodnia języka litewskiego, nauczycielki D.Bagdonienė, G.Vilkanecienė oraz wychowawczyni 4d klasy K.Jacevičiene zorganizowały wycieczkę do Katedry wileńskiej, poświęconą 100-leciu Litwy. Podczas lekcji jęz. litewskiego uczniowie zapoznali się z historycznymi postaciami: Barbarą, Zygmuntem Augustem Radziwiłłami, analizowali i porównywali teksty. W tym czasie na lekcji języka ojczystego odbywała się wiktoryna o faktach historycznych.

Jak wiadomo, w podziemiach katedry znajdują się wystawy szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, biskupów, którzy przedstawiają różne tradycje, znalezisk archeologicznych, historii budowli. Celem lekcji edukacyjnej jest zapoznanie uczniów z historią Litwy, symbolem chrztu – Wileńskiej Katedry, aby rozwijać obywatelską samoświadomość, komunikację i kompetencje społeczne. Uwagę uczniów przyciągała srebrna anielska rzeźba, trójwymiarowy hologram, krypta władców, mauzoleum, w którym spoczywa słynna Barbara Radziwiłłówna i obok korony leżą listy pisane do Zygmunta Augusta. Cieszymy się faktem, że podczas lekcji była możliwość nie tylko przekazania wiedzy uczniom, ale także możliwość poznania historii rodziny Radziwiłła, podczas lekcji edukacyjnej w podziemiach katedry.