Kūrybiniai darbai, skirti Tėvynei

Kas yra Tėvynė? Tai namai ir užuovėja. Tai vieta, kurioje išgyvenamas skausmas, liūdesys, laimė, džiaugsmas… 4d klasės mokiniai jausmus Tėvynei išliejo kūrybiniuose darbuose. Mylime savo kraštą!