Knygnešių kelias

Naujienos

Žinome, kad knygnešystė – Lietuvos fenomenas – įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą. O ar žinome, kiek kilometrų buvo nešama, plukdoma knyga, kokias gamtines kliūtis teko įveikti knygnešiui, gabenusiam neįkainojamą knygą Lietuvai? Koks likimas laukė tų, kurie pakliuvo į Muravjovo rankas?

Integruota lietuvių kalbos ir geografijos pamoka 6a ir 6d klasių mokinius įtraukė į istorijos, lietuvių kalbos bei geografinių mastelių, atstumų, objektų dėlionę. Pasinėrę į mokytojų I.Jakštienės, K.Kordeckos, A.Šilanskienės, G.Vaitiekėnienės parengtas užduotis, šeštokai sėkmingai „keliavo“ knygnešių takais. „Kelionės“ akimirkos: