Jono Pauliaus II pontifikato metinės

Naujienos

Spalio 16 dieną Jono Pauliaus II pontifikato metinių proga mūsų progimnazijos bendruomenė dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčioje. Šventėje pirmų ir penktų klasių mokiniai ištarė progimnazijos priesaikos žodžius. Bažnyčia aidėjo nuo plojimų. Visus sujaudino sakralinės giesmės, kurias atliko mokytojos A. Judickos vadovaujamas choras. Šv. Mišių dalyviai paliko šventovę pakilios nuotaikos.