Gamtos ir socialinių mokslų savaitė

Gamtos ir socialinių mokslų

Balandžio mėnesį progimnazijoje vyko Gamtos ir socialinių mokslų savaitė. Istorijos, geografijos, biologijos, chemijos ir fizikos mokytojos organizavo įvairius konkursus, įdomias ekskursijas ir parodas.
Mokiniai turėjo galimybę praturtinti savo žinias, praplėsti akiratį. Geriausieji buvo apdovanoti garbės raštais.
Balandžio 22 dieną penktokai surengė plakatų apie žalingas medžiagas parodą, dalyvavo istorijos konkurse apie Lietuvą. 

   

Garbės raštais buvo apdovanoti E. Tylingaitė (5a), A. Michalkevič (5d), K. Blaževič (5b).
Balandžio 23 dieną 6d klasės mokiniai  apsilankė Vilniaus universitete.

   

7d i 6c klasės nuvyko į Katedros požemius.
Aštuntokai tą dieną žiūrėjo edukacinį filmą ,,Žemės mirtis”. Vaikai susipažino su pavojais, kurie gresia gyvybei.
Balandžio 24 dieną 8 – ų klasių mokiniai dalyvavo tradiciniame geografijos konkurse ,,Europos Sąjungos šalys.

   

Komandos pasižymėjo geromis žiniomis apie šalis, priklausančias Europos Sąjungai. Konkursą laimėjo 8c klasė. Sveikiname!
Balandžio 25 dieną 7a, 7b, 7c ir 7e klasių mokiniai apsilankė Katedros požemiuose, o 8b  ir 8d klasės nuvyko į KGB muziejų. Ekskursijos metu vaikai suprato, kad reikia vertinti laisvę, už kurią buvo taip sunkiai kovota.
8a ir 8d klasių mokiniai apsilankė  Vilniaus universitete.  Ekskursijos dalyviai susipažino su knygų restauratoriais. Ponas Cezary sužavėjo mokinius pasakojimais apie šią retą profesiją.

   

8a klasei labiausiai patiko Vilniaus universiteto biblioteka. Ponia Tatjana papasakojo vaikams apie senų spaudinių restauravimą.

   

Smuglevičiaus salėje.
Balandžio 26 dieną 8a, 8c ir 8d klasių mokiniai nuvyko į KGB muziejų.

 
 Mokiniai prie aukų paminklo.

Plakatų „Žemė šaukia pagalbos” ir kūrybinių darbų „Mūsų elektrinės” parodos.

   
   
   

Džiaugiamės, kad mokiniai labai aktyviai dalyvavo konkursuose, renginiuose, ekskursijose ir parodose.