Edukacja poprzez sztukę

Aktualia

Dzień nietradycyjny w Progimnazjum im. Jana Pawła II związany był ze sztuką teatralną i filmową. Klasy 5. uczestniczyły w XIX Festiwalu Filmu Polskiego. Obejrzały film „Dzień czekolady”- baśniowej opowieści o miłości i tęsknocie. Aby przesłanie filmu dotarło do każdego dziecka, na lekcjach języka polskiego wykonywano raport z kina. Stworzyło to platformę do dyskusji i zrozumienia treści filmu.

Uczniowie klas starszych mieli natomiast możliwość obejrzeć przedstawienie warszawskiego teatru lalek „Baj” pod tytułem „Jeśli nie powiesz, kto będzie wiedział?” (reż. E.Piotrowska). Sztuka opowiada o dzieciach z polskiej rodziny deportowanej na Syberię. Aktorzy w mistrzowski sposób ukazali piekło zesłania, trudy emigracji oraz pomyślną, zakończoną aż w Meksyku odyseję wojenną. Spektakl udowodnił, że pomimo trudnych doświadczeń, siła ducha i chęć życia mogą zmienić los.

Oba przedsięwzięcia wpłynęły na  młodych ludzi, na ich wartości i sposób patrzenia na świat. Tak teatr jak i film zostawiły trwały ślad w pamięci, przez kilka dni stanowiły punkt odniesienia w rozmowach i dyskusjach. Potwierdza to zasadę, że sztuka jest aktywną formą języka. Społeczeństwo to aktywny wagonik pełen ludzi i ich wzajemnych relacji. Artysta jest tym, który próbuje uchylić okno… Dzięki takim lekcjom uczniom progimnazjum udaje się czasem  zajrzeć przez to artystyczne okno…

Poloniści