EDUKACJA NASZĄ WSPÓLNĄ PASJĄ

Aktualia Jan Paweł II - największy pielgrzym na Litwie

    Nauczyciele Progimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie, zawdzięczając pani dyrektor Janinie Wysockiej, w ostatnich dniach stycznia przeżyli wzbogacający wiedzą i nadający siłę wyjazd do Polski, do Gminy Międzyrzec Podlaski. Celem tego pobytu było nie tylko samokształcenie, ale i nawiązanie kontaktów oraz rozpoczęcie współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Misiach oraz Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Jelnicy.

    Pierwszym obiektem naszego zwiedzania był Klasztor Męski Zwiastowania NMP, którego największą cennością jest obecnie odbudowywana i symbolem Supraśli będąca gotycka cerkiew p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi. Jest ona w trakcie odbudowy po całkowitym jej zniszczeniu w czasie II wojny światowej.  Najbardziej wzruszającym momentem i miejscem w klasztorze była izba śp. abp Mirona Chodakowskiego, zwierzchnika prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego, który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

    Zwiedziliśmy też Muzeum Ikon (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku). Zajmuje on część zabudowań zwiedzonego monasteru supraskiego i część zabudowań obronnych cerkwi Zwiastowania NMP. W ekspozycji są ikony, przede wszystkim te, odebrane przemytnikom na granicy (około 80 %). Z zaciekawieniem słuchaliśmy interpretacji pisanych w różnym czasie i przez różnych ikonopisarzy prac. Dowiedzieliśmy się, jaka to długa i staranna praca ma być wykonana, abyśmy mogli modlić się przed ikoną, która może być napisana dla konkretnej osoby lub poszczególnej rodziny.  

    Następnego dnia zwiedziliśmy Świętą Górę Grabarki oraz cerkiew Przemienienia Pańskiego. Dla nas, obywateli Litwy, to miejsce przypomina Górę Krzyży w Szawlach. To miejsce na wzgórzu, dokąd wierni wspinają się na kolanach prosząc o łaskę Boga. Na tym wzgórzu pielgrzymi składają krzyże w podzięce lub z prośbą. Święta Góra Grabarka słynie też z płynącego u jej podnóża źródła, które niegdyś uratowało naród od epidemii cholery.  W podzięce Bogu za ten uczyniony cud zbudowano na tym miejscu drewnianą kapliczkę, na której miejscu dziś jest cerkiew Przemienienia Pańskiego, a obok prawo­sławny żeński klasztor św. Marty i Marii. Siostry modlą się i opie­kują się tym świętym miejscem.

    Zwiedzając święte miejsca katolików, pamiętaliśmy w modlitwie nie tylko o bliskich z rodzin, ale i o swoich wychowankach oraz ich rodzinach. Modliliśmy się o zdrowie, przed ikonami prosiliśmy świętych o łaski dla całej wspólnoty szkolnej.

    Po zwiedzeniu miejsc skupienia i modlitwy, udaliśmy się na nawiązanie nowych i, jak okazało się, bardzo ciepłych znajomości. W progu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach miłym uśmiechem gościnnie powitała nas dyrektor szkoły Elżbieta Siłuch oraz nauczyciele. Poczuliśmy się naprawdę bardzo ważni i oczekiwani też w tym momencie, kiedy przywitał nas w szkole sam Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.  Obcowanie układało się tak, jakbyśmy się znali od dawna. Dyskutowaliśmy o procesie nauczania, obejrzeliśmy pięknie przyszykowane pracownie i zostaliśmy zaproszeni na przedstawienie czwartoklasistów pt. ,,Calineczka”. Przy herbatce miło się dyskutowało, każdy chciał jak najwięcej zapytać i jak najwięcej usłyszeć. Mamy nadzieję, że ta wizyta nie będzie początkiem i końcem znajomości, ponieważ dyrektor naszego Progimnazjum im. Jana Pawła II zaprosiła, nowo poznanych przyjaciół, do Wilna.

    Następnie złożyliśmy wizytę w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Jelnicy, do którego byliśmy zaproszeni na Bal Gimnazjalny. Bal Gimnazjalny – to odpowiednik naszej Studniówki. Pięknie zatańczono Poloneza. Pani Janina Wysocka, wręczyła dyrektorowi gimnazjum Radosławowi Klekotowi pamiątki: palmę wileńską oraz Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej, przywiezione z Litwy, podziękowała za zaproszenie i tak samo serdecznie zaprosiła całe grono pedagogiczne oraz uczniów do odwiedzenia nas. Część artystyczna gimnazjalistów oraz ,,szaleństwo na parkiecie” przebiegało wesoło i wcale nie krępowało ani uczniów, ani nauczycieli gimnazjum, ani gości, czyli nas – wszyscy czuliśmy się jedną wielką rodziną. Przy gościnnie przyszykowanej kolacji, dzieliliśmy się z nauczycielami wrażeniami z podróży, opowiadaliśmy o życiu Polaków na Wileńszczyźnie, o tym jak pielęgnujemy polskie tradycje i ojczystą mowę. Bawiliśmy się wesoło.

    Ostatni dzień naszego pobytu w Polsce rozpoczął się od krótkiego zwiedzenia Międzyrzeca Podlaskiego, o którym wiele opowiedział dyrektor gimnazjum Radosław Klekot.  O Rynku Miejskim – obecnie Placu Jana Pawła II, na którym znajduje się Pomnik Bohaterów Miasta w pamięć poległych w 1918 roku. Przy tym samym placu znajduje się kościół p.w. Św. Józefa, przed którym w 1996 r. był ustawiony pomnik papieża Jana Pawła II. Zatrzymaliśmy się też przy cmentarzu żydowskim, gdzie zostały już tylko fragmenty ocalałych nagrobków oraz mogił zbiorowych.

    Na pożegnanie, w kościele parafialnym przy gimnazjum, modliliśmy się razem z nauczycielami i dyrektorami placówek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Jelnicy, za parafian oraz Polaków z Wileńszczyzny – o siły do wychowywania dzieci w duchu polskości. Po mszy spotkaliśmy się podziękować za tak miłe przyjęcie i szczerość oraz upewnić się, że zaproszenie pani dyrektor, odwiedzić nas w Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, zostało przyjęte, a nasza znajomość w przyszłości zaowocuje wieloletnią współpracą.

 

                                                                                                              Wiesława Komolubienie

                                                                                                    Nauczycielka klas początkowych

                                     Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie