Dzień Osobowości

Aktualia

Kształcenie i wychowywanie osobowości jest tak samo ważne jak uczenie czytania, pisania czy matematyki.

– Maria Montessori

    Dzień Osobowości (ang. Character Day) jest światowym dniem poświęconym doskonaleniu osobowości. W tym dniu ludzie na całym świecie zastanawiają się nad swoim własnym charakterem, dyskutują o tym, kim są, kim chcieliby być i jak rozwijać pozytywne cechy charakteru. W tym roku uczniowie naszej szkoły również przyłączyli się do tej inicjatywy. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas 7a, 7b, 7c i 7d obejrzeli film pt. „30000 dni” (30000 Days). Film przedstawia 3000 lat historii ludzkości, która wciąż zmaga się z pytaniem o sens i cel życia. Po obejrzeniu i dyskusji uczniowie zastanawiali się, jakich wartości brakuje w naszym współczesnym świecie. Swoje przemyślenia uczniowie przeleli na papier, dzięki czemu powstała mini wystawa pt. „Świat potrzebuje więcej…”. Uczniowie 7a klasy kontynuowali temat na lekcji wychowawczej, podczas której próbowali wyróżnić swoje mocne i słabe strony, a także zastanowić się nad tym, jak dążyć do samodoskonalenia.