DĖMESIO!!

Naujienos

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS.

SVARBU

Informuojame, kad nuo balandžio 18 d. savyvaldybėje prasideda ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių formavimas. Grupės bus formuojamos iki balandžio 30 d. imtinai.

Progimnazijoje sutartys su tėvais bus pasirašomos nuo gegužės 1 iki 31 d. 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO

Komisijos posėdžių grafikas:

pirmas posėdis vyks 2019-06-04; 

antras posėdis vyks 2019-06-11; 

trečias posėdis vyks 2019-08-26. 

Komisijos posėdžiai vyks 10 val.  249 kab.