Czas cudów się rozpoczął!

Aktualia

6 grudnia w naszym progimnazjum mieliśmy niezwykłe zamieszanie, a na korytarzach można było zauważyć niespodziewanego i długo oczekiwanego przez wszystkich uczniów gościa – Świętego Mikołaja. Razem z elfami i dużym workiem słodyczy odwiedzał klasy początkowe. Dziecięca radość była widoczna na ich buziach, a szczęściu i euforii nie było granic.

Dziękujemy samorządowi uczniowskiemu i nauczycielce Grażynie Basłyk za niespodziankę!