AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ…

Naujienos

    Visos Pal.kun.Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu DĖKOJAME už Jūsų visos mokyklos Bendruomenės nuoširdumą ir paramą hospisui.
   Dėkojame  Jums ir visai administracijai, pedagogų kolektyvui, visiems Jūsų ugdytiniams ir jų Tėveliams, Seneliams bei Visiems prisidėjusiems prie šios nepakartojamos idėjos:  "Dovanoti nevystančias puokštes". Šia savo veikla dar kartą patvirtinote, kad  esate  verti savo progimnazijos globėjo vardo ir sekate Jo pėdomis. ESATE NUOSTABI BENDRUOMENĖ, TELYDI JUS DIEVO MALONĖ.
Paprastas ir nuoširdus AČIŪ, AČIŪ, AČIŪ…