Naujienos

Tėvelių ir vaikų dėmesiui!
Balandžio 27 dieną, sekmadienį, 14.00 val., Palaimintojo  J. Matulaičio bažnyčioje vyks iškilmingos mišios, skirtos Jono Pauliaus II kanonizacijai.
Nedaug yra žmonių, kuriuos gerbia ir vertina visas pasaulis. Pasimelskime tą dieną kartu, džiaugdamiesi, kad toks išskirtinis žmogus yra mūsų progimnazijos Globėjas.