Tydzień matematyki i informatyki

Matematyki i informatyki

2012 r. 12-16 marca

Kalendarium tygodnia

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma,  lecz przez to, czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

PLAN IMPREZ

 

Nazwa imprez

Uczestniki imprez

Data

Czas

Miejsce

Odpowiedzialny nauczyciel

1

Wystawa gazet matematycznych

klasy 5-8

Marzec 12-16

 

I, II piętro

Nauczyciele matematyki

2

Gazetka matematyczna
 „Kraina liczb”

 

Marzec 12-16

 

I piętro

Biblioteka

A. Żabiełowicz

3

Wystawa gazetek ściennych „Humor z zeszytów szkolnych”

klasy 6-7

Marzec 12-16

 

I, II piętro

L. Kurdeko

 

4

Wystawa rysunków komputerowych

„Matematyka Królową Nauk”

klasy 5-6

Marzec 12-16

 

II piętro, stoiska

G. Basłyk, W. Borsak

5

Przygotowanie prezentacji

 

Marzec 12-16

 

 

G. Basłyk, W. Borsak,

E. Lepiłowa

6

Przygotowanie dyplomów

 

Marzec 12-16

 

 

G. Basłyk, W. Borsak, nauczyciele matematyki

7

Zdjęcia imprez

 

Marzec 12-16

 

 

A. Żabiełowicz

8

Konkurs matematyczny „Rachmistrz“

Klasa 6

Marzec 12

2 lek.

125 gab.

L. Kurdeko

9

Konkurs matematyczny „Rachmistrz“

Klasa 7

Marzec 12

3 lek.

124 gab.

W. Korczyńska

10

Lekcja nietradycyjna

„Matematyka w starożytnych Chinach“

Klasy 5

Marzec 12

1 lek. 5b

3 lek. 5c

4 lek. 5a

123 gab.

A. Macutkiewicz – Aleinikowa

11

Lekcja nietradycyjna

„Twierdzenie Picka“

Klasy 7,8

Marzec 13

1 lek. 7d

4 lek. 8d

5 lek. 8c

124 gab.

W. Korczyńska

12

Konkurs matematyczny „Rachmistrz“

Klasy  8

Marzec 13

4 lek.

128 gab.

Z. Rynkiewicz

13

Lekcja nietradycyjna

„Matematyka w starożytnych Chinach“

Klasa 5d

Marzec 13

5 lek.

 

123 gab.

A. Macutkiewicz – Aleinikowa

14

Matematyczny konkurs

„Czar par”

Klasy 6

Marzec 13

6 lek.

125 gab.

L. Kurdeko, 7a, 7b

15

Świeto liczby Pi

 

Marzec 14

 

Pokój nauczycielski

Szkolne Stoiska

L. Kurdeko, 6b, 6c

16

Lekcja nietradycyjna

„Liczba Pi

Klasa 6d

Marzec 14

1 lek.

123 gab.

A. Macutkiewicz – Aleinikowa

17

Turniej Sudoku

Klasy 8

Marzec 14

4 lek.

128 gab.

Z. Rynkiewicz

18

Informatyczno – matematyczna lekcja integrowana

 “Wyniki badań statystycznych “

Klasy 7a

           7b

3 lek.

6 lek

249 gab.

G. Baslyk, W. Borsak

L.Kurdeko

19

Informatyczno – wych. fizyczna lekcja integrowana

“Igrzyska Olimpijskie w Starożytnej Grecji. Igrzyska Ery Nowozytnej“

Klasa 6d

Marzec 14

4 lek.

249 gab.

G. Baslyk, W. Borsak

E. Rockaja

20

Konkurs matematyczny „Rachmistrz“

Klasy 5

Marzec 14

4 lek.

123 gab.

A. Macutkiewicz – Aleinikowa

21

Niestandartowe rozwiązanie zadań

Klasa 6e

Marzec 14

4 lek.

124 gab.

W. Korczyńska

22

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”

Klasy 1-8

Marzec 15

2-3 lek.

 

W. Korczyńska, E. Lepiłowa

Nauczyciele matematyki

23

Lekcja nietradycyjna

„Matematyka w Starożytnym Egipcie”

Klasa 6d

Marzec 15

2 lek.

123 gab.

A. Macutkiewicz – Aleinikowa

24

Podsumowanie tygodnia matematyki i informatyki

Klasy 5-8

Marzec 16

2 lek.

Aula

G. Baslyk, W. Borsak

Nauczyczyciele matematyki i informatyki

E. Lepikowa

25

II tura olimpiady z matematyki 5-8 klas miasta Wilna

Klasy 5-8

Marzec 16

1200

Szkoła śr. im.

J Lelewela (5-6kl.),

Antokolska szkoła śr. (7-8kl.)

Nauczyciele matematyki