Zwiedzenie wystawy „Litwo, ojczyzna moja… Adam Mickiewicz i jego poemat „Pan Tadeusz“

Aktualia

15 lutego uczniowie klasy 8d zwiedzili wystawę "Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat „Pan Tadeusz”, która odbyła się w w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Uczniowie zapoznali się z głównym tematem wystawy: życiorysem Adama Mickiewicza, tłem historycznym poematu „Pan Tadeusz” oraz obejrzeli rękopis arcydzieła. Ważnym aspektem dla społeczeństwa litewskiego jest więź pomiędzy poematem „Pan Tadeusz” a hymnem narodowym Litwy – obydwa utwory rozpoczynają się słowami „Litwo, Ojczyzno moja”.