Zintegrowane lekcje

Aktualia

W dniach 5-15 lutego, podczas odbywającego się w naszym progimnazjum tygodnia języka litewskiego, uczniowie wzięli udział w lekcjach języka litewskiego, które były zintegrowane z innymi przedmiotami – historią, plastyką, technologią, muzyką. Wykonano również prace projektowe, wiktoryny. Takie zajęcia są mile widziane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Zintegrowane lekcje angażują i motywują uczniów, promują rozwój osobisty. Łącząc różne przedmioty, uczniowie łatwiej orientują się, w jaki sposób ich wiedza może być wykorzystana w życiu. Migawki z lekcji, wiktoryn i prac projektowych: