Zintegrowana lekcja „Kołem roku”

Aktualia

W dniu 5 marca w klasie 7b odbyła się zintegrowana lekcja literatury języka litewskiego i muzyki na temat litewskich pieśni ludowych „Kołem roku”. Uczniowie wraz z nauczycielkami języka litewskiego Neringą Januševičienė i Eleną Steiblienė przygotowali prezentacje pieśni ludowych, świąt, tradycji i zwyczajów Litwy. Uczniowie podróżując Kołem roku nie tylko słuchali wykonywanych utworów, ale także śpiewali pieśni ludowe razem z nauczycielką muzyki Alicją Rogielewicz. Podczas lekcji siódmacy wiele dyskutowali, szczególnie zachwyceni byliśmy inicjatywą Kamili Jakubėnaite, Kotryny Kowalewskiej, Marii Bogdanowicz, Elżbiety Antonenko, Emilii Sienkiewicz, ponieważ dziewczynki same nauczyły się i zaśpiewały „Zieloną pieśń” stworzoną przez poetę R. Stankewicziusza, która opowiada o historycznej przeszłości i teraźniejszości, pokazuje, że nas i przodków łączą te same uczucia i doświadczenia. Jesteśmy zjednoczeni przez sztukę ludową.

Nauczycielka języka litewskiego Neringa Januševičienė