Zawód moich rodziców

Aktualia

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 6a zapoznają się z zawodami swoich rodziców. W tym celu szóstacy udali się na Uniwersytet  im. Michała Romera, gdzie pracuje mama Darka Katkona – pani Agata Katkonienie.

Dzieci zwiedziły audytoria, bibliotekę, salę sportową, kaplicę oraz salę konferencyjną. Pani Agata, odpowiadając na pytania uczniów, szerzej opowiedziała o zawodzie wykładowcy oraz zapoznała z kierunkami, które są oferowane dla tych, którzy wybiorą studia na danej uczelni.