Zasady rekrutacji

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJĄ  KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS.

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS JONO PAULIAUS II PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO.

PRIĖMIMAS MOKYTIS MOKYKLOJE

 Informaciją apie priėmimo mokytis  į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas numatomus pokyčius yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje

Viskas apie registraciją į mokyklas – svietimas.vilnius.lt

Laukiame Jūsų siūlymų

 Pagarbiai,