Zapraszamy ma wystawę!

Aktualia

Czy wiecie, że sztuka potrafi ożywić to, co znikło w miarę upływu lat? W XIX wieku siłę słowa ukazał litewski poeta Antanas Baranauskas, który w poemacie „Borek Oniksztyński“ uwiecznił piękno wyrąbanego lasu. Siłę słowa pisanego odczuli uczniowie klas szóstych, którzy nadali tekstowi formę graficzną. Wzięli oni udział w projekcie z języka litewskiego i plastyki „Ożywiony Borek Oniksztyński“. Wers za wersem, kreska za kreską – tak właśnie ożył stary bór. Patrząc na prace uczniów w głowie zaczynają się kręcić słowa z poematu: „Czy jestem w lesie, czy w niebie, czy w raju?“

Zapraszamy na wystawę, w której organizowaniu szóstoklasistom pomogły nauczycielki J.Błażewicz, I.Jakštienė, N.Januševičienė, J.Krušinskaitė, J.Steiblienė, A.Šilanskienė, G.Vaitiekėnienė.