XXV TARPTAUTINIS JONO PAULIAUS II VARDU PAVADINTŲ MOKYKLŲ FORUMAS

Naujienos XXV TARPTAUTINIS JONO PAULIAUS II VARDU PAVADINTŲ MOKYKLŲ FORUMAS

Gegužės 25 – 27 dienomis vyko Jono Pauliaus II vardu pavadintų mokyklų forumas. Jubiliejinį suvažiavimą organizavo Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija ir draugija „Wspolnota Polska“.

Be galo džiugu, kad šio garsaus žmogaus vardu pavadinta yra net 1200 švietimo įstaigų.  Viešėdamas Vilniuje Jonas  Paulius  II ištarė žodžius: „Mums reikia kurti ateities viltį“, kurie tapo suvažiavimo šūkiu. Keisdamas pasaulį popiežius galvojo apie šviesią ateitį, atsižvelgdamas į kiekviename žmoguje slypintį gėrį ir kilnumą. Už meilės, gerumo ir nuoširdumo skleidimą Jonas Paulius II buvo pavadintas „taikos pasaulyje pranašu“. Mes puoselėjame popiežiaus išaukštintas vertybes ir tikime, kad mūsų progimnazijos mokiniai taps išmintingais ir sąžiningais žmonėmis.

Iškilmes pradėjo mokinių, mokytojų, tėvų, svečių ir pučiamųjų orkestro eitynės į palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis laikė šv. mišias.

Supažindindami svečius su Lietuvos sostine siekėme, kad jie pajustų šio daugiakultūrio miesto atmosferą, jo svetingumą. Koncerte, vykusiame Lenkų kultūros namuose, skambėjo įvairių tautų dainos, akį džiugino gražūs šokiai. Svečių ovacijos buvo skirtos A. Judickos vadovaujamam chorui bei lietuvių, rusų, baltarusių, žydų, totorių artistams.

Po koncerto visi klausėsi docentės daktarės H. Turkievič paskaitos tema: „Sacrum sfera šiuolaikinėje Lietuvos lenkų poezijoje“.

Forumo dalyviams buvo organizuotos ekskursijos po Vilnių ir jo apylinkes, išvyka į Trakus, šv. mišios Rasų kapinėse, L. Kiejzik vadovaujamo Lenkų teatro studijos Vilniuje pasirodymas Karklėnuose.

Svarbiu įvykiu mūsų progimnazijos bendruomenei tapo vietos palaimintojo Jono Pauliaus II paminklui pašventinimas mokyklos kieme.