XXII edycja konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel“

Aktualia Osiągnięcia

Już od 22 lat na Litwie odbywa się konkurs „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel“, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna". W dniu 8 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zostali uhonorowani zwycięzcy.

Jesteśmy dumni, że progimnazjum im. Jana Pawła II zostało wyróżnione jako najlepsza szkoła podstawowa, a nasi pedagodzy pani Sabina Naruniec i Teresa Czerniawska nagrodzone jako najlepsze nauczycielki wśród szkół podstawowych.

foto. Paluszkiewicz

Więcej informacji pod adresem: http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/najlepsza-szkola-najlepszy-nauczyciel-zwyciezcy-uhonorowani/