XVII estafetė Zulovas – Rasų kapinės, skirta Lenkijos Nepriklausomybės dienai

Naujienos

Lapkričio 11 dieną mūsų progimnazijos atstovai dalyvavo XVII estafetėje, kurios šūkis „Visa širdimi ir mintimis mylime Lenkiją ir Lietuvą“. Bėgikus lydėjo progimnazijos bičiuliai Katynės motociklininkų lenktynių atstovai. Jie susirinko Zulovo miestelyje šalia garsaus ąžuolo, pasodinto buvusio Pilsudskių dvaro vietoje. Taip prasidėjo Lenkijos  nepriklausomybės dienos minėjimas.

Dalis  bėgikų pradėjo estafetę Zulove, vėliau Vilniuje prie  šv. Petro ir Povilo bažnyčios prie jų prisijungė kiti. Estafetė baigėsi Rasų kapinėse, kuriose mokiniai su skautų organizacijos nariais padėjo gėlių ir uždegė žvakes ant kareivių kapų ir J. Pilsudskio panteone.