XVI FESTIWAL TEATRÓW SZKOLNYCH

Aktualia

27 kwietnia teatrzyk „Wiercipięty” zdobył główną nagrodę (nagrodę złotego dzwoneczka) w XVI Festiwalu Teatrów Szkolnych, zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych i Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", który  się odbył w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.Marcin Jaskielewicz i Dominik Zujewicz zostali wyróżnieni za role piesków.

Więcej informacji można znaleźć tu:

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/zlote-dzwoneczki-rozdane

http://wspolnota-polska.bianet.pl/