XIII POLONIJNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IM. JANA STYPUŁY

Aktualia

      Ponad 580 uczestników z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Francji, Niemiec, Rumunii i Wielkiej Brytanii wzięło udział w Polonijnych Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży.
     Tradycją się stało, że w barwnym korowodzie Igrzysk udział wzięli uczniowie naszego progimnazjum.
Igrzyska to nie tylko rywalizacja sportowa, ale i poznanie kraju, edukacja, integracja młodzieży ze środowisk polonijnych oraz wypoczynek.
    Na szczególną uwagę tegorocznego wyjazdu zasługuje pobyt uczni 5- ych klas w miejscu pobytu patrona naszej szkoły Jana Pawła II Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej oraz msza święta w kościele, gdzie podczas pobytu w Łomży modlił się papież.