Wystawa pt. “Litwa w moich oczach”

Aktualia

Jak postrzegana jest Litwa, jej miasta, a także symbole państwowe oczami małych jej obywateli? Czy widzą to samo? Czy zauważają zupełnie inne rzeczy? Uczniowie klas trzecich przygotowali wystawę swych prac pt. “Litwa w moich oczach”, w których odzwierciedlili piękno Ojczyzny za pomocą poezji i obrazu. Cieszymy się bardzo, ze nasi uczniowie potrafili tak pięknie wyrazić miłość do swego kraju. Ich prace przedstawiają Litwę jako kraj płynących rzek, zielonych wzgórz i pagórków, kwiaciastych łąk.