WYNIKI OLIMPIADY JĘZYKA POLSKIEGO KLAS 3-4

Aktualia

27 marca br. w Progimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się Miejska Olimpiada Języka Polskiego klas 3-4, która została zorganizowana pod patronatem Koła Metodycznego Nauczycieli Klas Początkowych m. Wilna. Olimpiada zgromadziła najlepszych uczniów szkół wileńskich. Uczestnicy zmierzyli się z testem sprawdzającym umiejętność rozumienia tekstu czytanego, a także z zadaniami językowymi.

Ogłoszenie wyników olimpiady odbyło się 5 kwietnia br. Po uroczystym koncercie chórku „Nastolatki” (naucz. Alina Judycka) oraz zespołu tanecznego „Ziarenko” (naucz. Bożena Ustjanowska) nastąpiła niemniej ważna chwila – podsumowanie wyników olimpiady. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania, dyplomy i nagrody książkowe, które zostały ufundowane przez Wydział Oświaty m. Wilna, wydział konsularny Ambasady RP w Wilnie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, spółkę akcyjną „Mylida”, polską księgarnię ,,Elephas” oraz Progimnazjum im. Jana Pawła II.

Wszystkim laureatom należą się szczere gratulacje – tak wspaniałe osiągnięcia budzą zasłużony podziw. Na wyrazy uznania zasługują również nauczyciele, którzy przygotowywali olimpijczyków. Jest to uzasadnione tym bardziej, że olimpiada polonistyczna jest konkursem niełatwym, bowiem olimpijskie zmagania – to nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale również ważna próba charakteru. Sukcesy odniesione w olimpiadzie z języka ojczystego z pewnością pomogą w przyszłości w zdobywaniu laurów również z innych przedmiotów, czego im szczerze życzymy.

Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:

3 klasy:

I miejsce – Kamila Sawicka – Progimnazjum im. Jana Pawła II (naucz. Teresa Czerniawska)

II miejsce – Lucyna Pietkiewicz – Szkoła- Przedszkole „Wilia” (naucz. Alina Czerniawska)

III miejsce – Rafał Antoni Iwaszko – Gimnazjum w Grygiszkach (naucz. Krystyna Zienkiewicz)

Wyróżnienia:

Milena Pawłowicz – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli (naucz. Alina Lakštauskienė) Lukrecja Komarowicz – Szkoła-przedszkole „Źródełko” (naucz. Jadwiga Jankun)

4 klasy:

I miejsce Jakub Buro – Szkoła-Przedszkole „Wilia” (naucz. Łucja Gornatkiewicz)

II miejsce – Maria Roszczyńska – Gimnazjum im. Władysława Syrokomli (naucz. W. Czernigowska)

III miejsce – Lukrecja Wąsowicz – Szkoła im. Szymona Konarskiego (naucz. Barbara Zinkiewicz)

Wyróżnienia:

Daniel Czerniawski – Progimnazjum im. Jana Pawła II (naucz. Krystyna Kalitkiewicz)

J. Stankiewicz nauczyciel metodyk klas początkowych