Wycieczka „Mądrali“ do siedziby Straży Pożarnej

Aktualia

   W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez wszystkich pełniących dyżur strażaków, którzy czekali już na nasze przyjście. Zapoznaliśmy się z pracą strażaków, wzbogaciliśmy wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w szkole, uświadomiliśmy przyczyny powstawania pożarów, dowiedzieliśmy się jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa.

   Strażacy już na samym początku zademonstrowali nam swoją niebywałą sprawność zjeżdżając do nas po rurze czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy.

   Podczas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia remizy: stołówkę, salę gimnastyczną, miejsce odpoczynku strażaków oraz garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć, ale i z bliska poznać wyposażenie samochodu strażackiego. Podczas rozmowy przedszkolaki dowiedziały się też wiele na temat niebezpieczeństw czyhających na nie w domu i w przedszkolu. Strażacy uświadomili dzieciom, że nie wolno bawić się zapałkami, zapalniczką czy urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w domu. Wytłumaczyli, jak powiadomić straż o pożarze w domu dzwoniąc na numer alarmowy 112 i podając dokładny adres, imię i nazwisko oraz swój numer telefonu.

   Uczyli, jak zachować się w razie pożaru (sami nie gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, zawsze słuchamy poleceń ratowników).

   Na koniec przedszkolaki mogły jeszcze przymierzyć strażackie hełmy, zrobić sobie zdjęcie ze strażakami, a w szkole swoje przeżycia przedstawiły w formie kolorowych prac plastycznych.