Wycieczka do Trok

Wychowanie nietradycyjne

27 września uczniowie klasy 3a i 3b zwiedzili Troki: obejrzeli kościół p.w. Nawiedzenia NMP oraz zamek na wyspie. W kościele zapoznali się z historoiią kościoła oraz kultem obrazu Matki Bożej Trockiej. Przypomnieli, co to są wota (podobne oglądali w Ostrej Bramie w Wilnie). Mieli też czas na krótką indywidualną modlitwę.

Zwiedzili zamek na wyspie zbudowany na początku XV w. przez księcia Witolda. Przypomnieli najważniejsze fakty z historii Litwy.

Podczas pobytu w Trokach poznali również dzieje Karaimów. Widzieli z zewnątrz, jak wygląda świątynia karaimska – kienesa, a także spróbowali tradycyjnej potrawy karaimskiej – kibinów.

Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domu.