Wycieczka do Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego – nagrodą za zwycięstwo w konkursie

Aktualia

Aby wzbudzić świadomość nieodzownej ochrony naszego środowiska dwie drużyny z 8 klasy naszego progimnazjum uczestniczyli w konkursie ekologicznym dla uczniów klas 6-8 „Ekogłówka, czyli ekologicznie znaczy logicznie”, który odbył się 27 lutego w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (Ekoludki: Adam K., Marta D., Marta S., Erwin V. EKO4: Konrad K., Elżbieta A., Maria B., Waldemar K.). Do konkursu z wielkim zaangażowaniem uczniów szykowały nauczycielki: Anna Griškevičienė, Katarzyna Kordecka i Agata Augustynowicz.

W tegorocznych zmaganiach uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów z 8 szkół polskich miasta Wilna i rejonu wileńskiego. Celem konkursu było skierowanie uwagi młodzieży na ochronę środowiska i wynikające z tego problemy, zainteresowanie przyczynami ich powstania oraz rozwiązaniami globalnych problemów ekologicznych.

Dzięki staraniom organizatorów konkursu pozyskano nagrody dla wszystkich uczestników bez wyjątku. Drużyna EKO4 otrzymała nagrody, a zwycięzcami II miejsca w konkursie zostali uczniowie z drużyny Ekoludki z progimnazjum im. Jana Pawła II, którzy w prezencie otrzymali wycieczkę „Gyvybė – kryžkelėje” dla całej swojej klasy do Muzeum Zoologii UW w Wilnie.

W muzeum uczniowie obejrzeli wiele eksponatów, wśród których były rafa koralowa, małże, pajęczaki i owady, inne bezkręgowce, inkluzy, ryby, płazy i gady, ptaki, ssaki. O muzeum i jego działalności oraz eksponatach opowiedziała dr. Grita Skujienė. Podczas wycieczki uczniowie również zapoznali się z działalnością Międzynarodowej Organizacji, zajmującej się Ochroną Środowiska (IUCN) oraz o możliwości dołączenia się do współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Agata Augustynowicz, nauczycielka chemii