Wspólne świętowanie

Aktualia

Już od trzech lat trwa współpraca klas 3b oraz 7b. Co roku organizowane jest spotkanie opłatkowe, wspólna wycieczka lub zabawa. 18 grudnia siódmacy zaprosili swych młodszych kolegów na zabawę świąteczną. Było to aktywne spotkanie, na którym nie zabrakło ciekawych zadań sportowych i które wywołało masę pozytywnych emocji oraz dostarczyło wiele radości. 20 grudnia uczniowie klasy 3b zaprosili siódmaków na bożonarodzeniowe przedstawienie pt. „Nie było miejsca dla Ciebie”, po którym odbyło się przełamanie się opłatkiem oraz złożenie życzeń świątecznych.

Wychowawczynie T. Czerniawska, K. Kitkowska