Dekada Języka Polskiego

W dniach 17 – 28 stycznia Dekada Języka Polskiego rozpoczęła obchody wielkich uroczystości – beatyfikację papieża Jana Pawła II oraz 100 – lecie urodzin Cz. Miłosza. Uczniowie wzięli udział w olimpiadzie języka polskiego i literatury. Przedstawiciele klas 5 – 6 pisali dyktando, a najlepsi uczniowie klas 7 – 8 pisali test gramatyczno – literacki oraz Read More…