W muzeach wileńskich

    Uczniowie klasy 5E zwiedzili Muzeum Narodowe w Wilnie. Piątacy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których słuchali opowiadań przewodnika, obejrzeli imponujące ekspozycje pieniędzy a także każdy na pamiątke zrobił sobie pieniądz metalowy. W Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich uczniowie mieli okazje zapoznać się z instRead More…

Historia Litwy z bliska

      W lutym uczniowie klas 8a i 8d zwiedzili Muzeum Narodowe w Wilnie.  Ósmacy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których słuchali opowiadań przewodnika, obejrzeli imponujące ekspozycje. Było ciekawie przyjrzeć się historii Litwy z bliska, t.j. zobaczyć starożytne narzędzia pracy, tradycyjne stroje oraz zapoznać się z tradycjRead More…

EDUKACJA NASZĄ WSPÓLNĄ PASJĄ

    Nauczyciele Progimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie, zawdzięczając pani dyrektor Janinie Wysockiej, w ostatnich dniach stycznia przeżyli wzbogacający wiedzą i nadający siłę wyjazd do Polski, do Gminy Międzyrzec Podlaski. Celem tego pobytu było nie tylko samokształcenie, ale i nawiązanie kontaktów oraz rozpoczęcie współpracy z Publiczną Szkołą PodstawRead More…

Jan Paweł II – największy pielgrzym na Litwie

Klasy 2 i 3 biorą udział projekcie „Jan Paweł – największy pielgrzym na Litwie”. Uczniowie poznają miejsca na Litwie, w których był i modlił się Jan Paweł II. Klasa 2c modliła się w Ostrej Bramie, była w parku Wingis. Klasy 3a i 3b zwiedziły kościoły p.w. św. Ducha, św. Janów, św. Teresy, Katedrę wileńską i Ostrą Bramę. Klasa 2a odbyła pieszą wyRead More…