Wielkanocne pisanki

Aktualia

Co się dzieje, gdy na lekcję przychodzi Velykų bobutė? Na twarzach uczniów klas 1a i 1d pojawiło się zdziwienie na widok nieznanego personarza, a następnie dzieci wzięły się do pracy – czytały, pisały, rozwiązywały krzyżówkę, układały zdanka w języku polskim oraz litewskim. Zadań zaś było niemało. O to się postarały nauczycielki R. Denkovska, N. Grib, A. Šilanskienė, L. Szulska i G. Vilkanecienė. Przecież do świąt należy się przygotować jak najlepiej. Nasi pierwszacy są bardzo pracowici – pracując grupkami, pomagając sobie nawzajem wspaniale wykonali zadania i w nagrodę od Velykų bobutė otrzymali czekoladowe jajka.