W świecie dotyku

Aktualia

Gdy spotykamy na ulicy człowieka z białą laską, nie zawsze wiemy, jak się zachować, pomóc mu czy najlepiej nie przeszkadzać? By zrozumieć, jak niewidomi ,,widzą“ świat, udaliśmy się do Litewskiej Biblioteki Niewidomych. Tu przewodniczka opowiedziała nam, że w obcowaniu z ludźmi mającymi wadę wzroku bardzo ważne są słowa, dźwięk, porządek, punktualność, poczucie taktu oraz tolerancja. Mieliśmy możliwość zapoznania się z alfabetem Braille`a, podjęliśmy się też próby napisania chociażby kilka słów. Wysłuchaliśmy historię ,,białej laski“, spróbowaliśmy czytać książki, napisane punktowym pismem.

Uczniowie klasy 6d