W PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS 4 – YCH

Aktualia Języka polskiego Klasy początkowe

25 marca w Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odbył się VIII  Miejski Konkurs Ortograficzny "W Krainie Ortografii".

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4-ych z 10 polskich szkół miasta Wilna, którzy mieli szansę wykazać się znajomością ortografii i interpunkcji poprzez napisanie dyktanda. Konkursanci zmagali się o tytuł Mistrza Dyktanda.

Tekst dyktanda przygotowała autorka podręczników języka polskiego dla klas początkowych pani Barbara Orszewska, który nosił tytuł "Król żubr i prastara puszcza".

Po napisaniu dyktanda i poczęstunku, uczestnicy konkursu obejrzeli wystawę pt. "W muzeum postaci z lektur", a uczniowie naszego progimnazjum – szkolny zespół "Olalajki",  taneczny zespół "Ziarenko" oraz teatrzyk "Wiercipięty" pod kierownictwem p. A. Judyckiej, T.Moisewicz, B. Ustjanowskiej, Cz. Brażinskienie, przygotowali gościom piękny koncert.

Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca komisji sprawdzającej, wicedyrektor klas początkowych pani Irena Szostak, która ogłosiła wyniki konkursu, podziękowała uczestnikom oraz komisji sprawdzającej za wnikliwe sprawdzenie i przeanalizowanie każdej pracy.

W wyniku rywalizacji tytuł "Mistrza Dyktanda" zdobyła Marta Sakson (naucz. H. Dzikiewicz) ze Szkoły – Przedszkola "Wilia".

Wicemistrzami dyktanda zostali: E. Antonienko (naucz. T.Kuftina), G. Widuto (naucz. K.Kalitkiewicz) z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, M. Litwinowicz (naucz. B. Zinkiewicz) ze Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego.

Gratulujemy sukcesów osiągniętych w konkursie!

Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania dyplomy i nagrody książkowe, które ufundowało Stowarzyszenie "Macierz Szkolna".

Serdecznie dziękujemy p. Barbarze Orszewskiej, Stowarzyszeniu "Macierz Szkolna" oraz nauczycielom i uczniom za udział w tegorocznej edycji i zapraszamy na kolejne, w przyszłym roku, zmagania ortograficzne.         

Teresa Kuftina

naucz. klas początkowych

Progimnazjum im. Jana Pawła II.