W Muzeum Okupacji i Walk o Wolność

Aktualia

W czerwcu obchodzone są takie święta jak Dzień Ojca, Międzynarodowy Dzień Dziecka.  Zaś 14 czerwca jest ogłoszony na Litwie Dniem Żałoby i Nadziei, albowiem upamiętnia pierwsze masowe wywózki mieszkańców na Sybir, po włączeniu Litwy do ZSRR.

Uczniowie klas 7b oraz 8b z nauczycielkami jęz. litewskiego N. Januševičienė oraz J. Steiblienė zwiedzili Muzeum Okupacji i Walk o Wolność znajdujący się naprzeciwko placu Łukiskiego w Wilnie. Tutaj obejrzeli ekspozycję materiałów historyczno-dokumentalnych poświęconą ofiarom nazistowskich i sowieckich prześladowań, a także zwiedzili znajdujące się pod ziemią cele oraz pomieszczenia, gdzie były wykonywane wyroki.

Literaturę o zesłanych na Syberię, o partyzantach uczniowie czytają na lekcjach języka litewskiego, słuchają pieśni Sybiraków, które kiedyś pomogły walczącym o wolność. To wszystko jest świadectwem bolesnej historii XX wieku, które nie pozwala zapomnieć o wysokiej cenie wolności.