VIII-asis Mokinių savivaldų suvažiavimas

Naujienos

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokiniai gruodžio 3-4 dienomis dalyvavo VIII-ajame Mokinių savivaldų suvažiavime, į kurį juos pakvietė Lomžos miesto skyriaus draugija „Wspólnota Polska”.  Suvažiavimas buvo skirtas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos  30-oms metinėms paminėti. Mokiniai, atstovaujantys mūsų progimnazijai, pristatė susirinkusiesiems savo veiklą, dalijosi patirtimi, o taip pat dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė ponia Marzena Rafalska – Edukacinio mokytojų centro Lomžoje konsultantė. Ji dalijosi praktine patirtimi, pasakojo apie konvencijos atsiradimą ir vaikų teises. Suvažiavimo dalyviai namo grįžo pilni įspūdžių, naujų idėjų, pasisėmę vertingos patirties.