UWAGA!!!

Aktualia

Vadovaudamasi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-06-11 raštu Nr. SR-2341 ,,Dėl ugdymo proceso koregavimo“, siekdama užtikrinti mokinių saugumą ir sveikatą užsitęsus karštiems orams nuo 2019-06-13 iki 2019-06-19 d. 5-8 klasių mokiniams ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu (elektroninio TAMO dienyno pagalba)

Įsakymas