UWAGA!!!

Aktualia

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z opóźnionymi pracami remontowymi w szkole oraz naprawą wentylacji w szkolnej stołówce na mocy rozporządzenia Samorządu miasta Wilna Nr. A51-72183/17-(3.3.2.9-EM4) informujemy, że 6 -7 listopada 2017 r. nie będzie możliwości żywienia zerówek oraz uczniów klas 1-8.

Ze względu na zaistniałą sytuację dla dzieci z zerówek jesienne ferie zostają przedłużone, dlatego 6 i 7 listopada nie przychodzą one do szkoły. Natomiast dla uczniów klas 1- 8 zajęcia odbędą się jak zwykle wg rozkładu lekcji.

Prosimy zadbać o swoje dzieci i dać ze sobą do szkoły kanapki, ciasteczka oraz herbatkę. Uczniowie będą mieli możliwość zjedzenia posiłków w pracowniach podczas przerw. Dzieci, które jedzą nieodpłatne obiady, otrzymają suchy prowiant, który będzie dzielony przy stołówce.

Informujemy też, że 6 -7 listopada 2017 r. świetlice dla dzieci będą czynne.

Z wyrazami szacunku dyrekcja