UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Aktualia

„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę.

Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza!

Tradycja naszych dziejów jest warownym murem.“

Tradycja i codzienność… Przeszłość, która przeplata się z przyszłością… Tradycyjnym już polonezem rozpoczęto uroczystość zakończenia roku szkolnego w Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Na dziedzińcu szkolnym zgromadzili się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również cała społeczność szkolna. Pani dyrektor Janina Wysocka pogratulowała wszystkim uczniom, wyróżniając tych, co godnie reprezentowali szkołę w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Uczniowie klas ósmych serdecznie pożegnali swoich młodszych kolegów, przekazując im rady i przestrogi zapisane w testamencie. Po błogosławieństwie księdza proboszcza Justinasa Aleknavičiusa zabrzmiał długooczekiwany ostatni dzwonek.