Udział w konkursie „Z matematyką przez świat”

Aktualia

12 kwietnia w Szkole im. Szymona Konarskiego odbyła się III edycja międzynarodowego konkursu ”Z matematyką przez świat” , organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w partnerstwie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Około 100 uczniów z 5 szkół polskich w Wilnie i rejonie wileńskim uczestniczyło w republikańskiej rundzie konkursu, wśród nich najliczniejszą drużyną było Progimnazjum im. Jana Pawła II (37 uczniów).

Konkurs "Z matematyką przez świat" adresowany jest do uczniów w wieku 10-13 lat ze szkół polskich na terenie Polski i poza jej granicami. Ma na celu nie tylko popularyzowanie i zachęcenie uczniów do nauki matematyki, jak też wspieranie międzynarodowej współpracy uzdolnionej młodzieży oraz jej nauczycieli.
Prace uczniów w zaklejonych kopertach zostaną przesłane do Olsztyna, gdzie będą je sprawdzali wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jako nagrody dla najlepszych matematyków będą tym razem nie nagrody rzeczowe, lecz uczestnictwo w obozie rekreacyjno- naukowym, podczas którego uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

Migawki fotograficzne z przebiegu konkursu "Z matematyką przez świat" w Szkole im. Sz. Konarskiego w Wilnie można obejrzeć tutaj. 

Lista laureatów III edycji konkursu „Z matematyką przez świat” 2016 r.

Agne Skubiłowaitie, 6c

Marcin Kurdeko, 6a

Gratulujemy !!!